Keresés


Általános Utazás Feltételek

és egyéb jogszabályok

Az alábbiakban közzé tesszük az általános szerződési feltételeinket és az egyéb jogszabályokat, értelmezéseket, amelyek alapján munkánkat végezzük.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok, amelyek az utazót megilletik:
    

 • Az utazók az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges
 • tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a  szerződésben foglalt
 • valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét,
 • amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
 • Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése
 • ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor
 • emelhető meg, amennyiben erről a  szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb
 • húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag
 • árának nyolc százalékát, az  utazó felmondhatja a  szerződést. Ha az  utazásszervező fenntartja magának
 • az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a  szerződést, és ekkor a  befizetett teljes összeg
 • visszajár nekik, ha az  utazási csomag bármely, az  ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott.
 • Ha az  utazási csomagért felelős vállalkozó még az  utazás megkezdése előtt törli az  utazási csomagot,
 • az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 •     
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági
 • problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag
 • megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezenfelül az  utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az  utazási csomag
 • megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést
 • Amennyiben az  utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők.
 • a  szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az  utazónak
 • többletköltség felszámítása nélkül. Az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a  szerződést,
 • amennyiben a  szolgáltatások teljesítése nem felel meg a  szerződésnek, és ez  lényegesen befolyásolja
 • a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat
 • nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

    

 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi,gondoskodnak az  utazók hazaszállításáról.

 

A Bike Holidays Utazási Iroda a


Colonnade Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.
Központi telefonszám: +36-1-460-1400
Fax: +36-1-460-1499
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu


révén gondoskodott a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ